Nh sn thung nai - Nha san thung nai

Dịch vụ thuê thuyền


Giá thuê thuyền du lịch Thung Nai Hòa Bình:

- Thuyền cho đoàn dưới 25 người: Liên hệ
- Thuyền cho đoàn từ 25 người đến 40 người: Liên hệ
Giá bao gồm: Đi  tham quan lòng hồ Thủy điện, Đền và Động Thác Bờ
Ghi chú: Yêu cầu đặt ăn tại nhà hàng Đảo Dừa


Dịch vụ thuê thuyền

Chúng tôi trên mạng xã hội